Tuesday, March 9, 2010

Sukan Tahunan Sek Keb LK Meriah

Sungguh meriah dan berjaya sukan tahunan SKLK pada 21/2/2010, penduduk Kg LK memang sentiasa bersatu padu berkerjasama bergotong royong bermuafakat, bukan baru sekarang, pemuafakatan telah wujud di Kg LK sejak beberapa dekad lalu zaman berzaman, sejak mula bertapaknya di Kg LK seorang pedagang/peneroka/pahlawan Bugis, anak Raja Bugis dari seberang, 7 atau 8 generasi yang lalu.
terima kasih sdr Mustafa Chik @ MusaniLipatKajang, (sdr pupu saya) yang sangat pro-aktif, sangat prihatin, banyak berusaha dalam apa jua aktiviti masyarakat kampong kita dan juga dalam program-program sosio-ekonomi di sekitar mukim/daerah/negeri; beliau sentiasa menyiarkan perkhabaran kampong kepada seluruh warga Kg LK yang dapat mencapai kemudahan komunikasi internet, tidak banyak atau barangkali tidak ada orang yang semudah dia sanggup berbuat demikian secara percuma dengan masa dan tenaganya sendiri, saya percaya semata-mata bertujuan untuk menghubungkan semua anak-anak Kg LK dengan masyarakat dikampong terutamanya dengan pihka kepimpinan kampong sekaligus merapatkan lagi silaturrahim, syabas

Lipat Kajang people (or decendents) are encouraged to participate& contribute (Orang Lipat Kajang, atau keturunan, di jemput memberi sumbangan idea)

No comments:

Post a Comment